Проектиране

"МВН ГРУП" ООД предлага на клиентите си архитектурното проектиране на обекти на българския и международния пазар.

Ние сме вашият коректен и надежден партньор , във всички области на проектирането, узаконяването и строителството.

Диапазонът на изготвяните проекти, обхваща различни обекти – от индивидуални жилищни сгради до големи по мащаб проекти. Начинът на работа, вниманието и отговорността към всеки проект е еднакво, без значение от типа му.

Ние ще дадем необходимата Ви информация за допустимите норми на застрояване на парцел, саниране, реконструкция и преустройство на обекта, промяна на предназначението му.

В зависимост от нормативната уредба и обхват на инвестиционния проект, ще предложим най-ефективния начин за осъществяване и въвеждане в експлоатация.

За нас, добре свършена работа, е надминем вашите очаквания – съчетание на стил и елегантност, оптимална функционалност и стойност на проекта.

Всички участници в процеса на проектиране са в постоянна взаимовръзка, постигайки по този начин гаранция качеството на работа и бъдещото й реализиране.

Не ни липсва висока мотивация да изготвим и представим проекта Ви по съвременен и представителен начин.

Ще спомогнем да добиете пълна и ясна представя за проекта Ви, използвайки най-новите софтуерни решения за компютърно моделиране. При необходимост ще Ви представим допълнителни технически и интериорни решения, както и допълнителни 3D визуализации на проекта.

Можем да окажем съдействие при всички останали етапи на реализация - въвеждане в регулация и експлоатация, геодезия и вертикална планировка.

При изготвяне на техническите чертежи, спазваме ЗУТ и действащите нормативи, в зависимост от категорията на обекта.

За нас от особена важност е да представим архитектурния обект по най-добрия начин.

“МВН Груп” ООД прилага съвременни конструктивни схеми, разработка на вътрешни и външни инсталации, автоматизация, енергоефективни системи, възобновяеми източници на енергия и системи за сигурност.

Максимално добри резултати и спазването на зададените срокове, се постигат чрез поддържането на постоянна връзка с възложителя. Клиентите ни, са в правото си, да следят работния процес по всяко време.

За всеки наш проект, е характерно:

 • използването на стандартни и нестандартни инженерни решения
 • естетика и елегантност на изпълнението
 • бързите темпове на проектиране и изграждане
 • оптимизирани разходи за поддръжка, висока ефективност
 • дълъг експлоатационен живот

ПРОЕКТАНТСКИЯТ НИ ЦИКЪЛ ОБХВАЩА:

АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ – разпределения, разрези, фасади, детайли, спецификации, 3D визуализация

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ – конструктивни чертежи, кофражни и армировачни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, укрепване на изкоп

ПРОЕКТ ОВК – чертежи, количествени сметки и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност, оценка на ТЕЕ

ПРОЕКТ НА ВЪТРЕШНИ ВиК ИНСТАЛАЦИИ - чертежи, количествени сметки, договаряне на помпени, отводнителни и пречиствателни станции, водни резервоари

ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ – чертежи на силнотокови и слаботокови инсталации, телефонизация, видеонаблюдение, TV + интернет, подгряване и отопление на допълнителни зони, схеми главно ел. табло, количествени сметки и външно осветеление

ПРОЕКТ ЧАСТ "ПОИС" И ЧАСТ "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ"

ЧАСТ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ПОЖАРО-ИЗВЕСТЯВАНЕ"

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ:

 • всички нужни количествени сметки
 • предпроектно проучване
 • КМД – при наличие на метални конструкции
 • геоложко проучване
 • допълнителен проект за ограждения
 • пътен проект – зависи от местните общински разпоредби
 • ландшафтна архитектура
 • одобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и други
 • узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради
 • узаконяване и внасяне на проекта в общината
 • надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие

Наша цел и приоритет, е да удовлетворим всичките Ви желания, получавайки качествен продукт и професионалното обслужване.

Кой разглежда сайта