Строителство

"МВН ГРУП" ООД проектира и строи жилищни, търговски, промишлени, административни и туристически сгради.

Стремим се да изграждаме едно модерно строителство, според съвременните изисквания и възгледи, оправдавайки напълно очакванията на клиентите ни.

"МВН ГРУП" ООД работи с професионалисти в проектирането и строителството, което ни дава възможност да разработваме и изпълняваме проектите кратки срокове и голяма прецизност. При това, без да са лишени от голяма доза въображение и оригиналност, естетика и функционалност.

В стремежа си да затворим кръга на предлаганите услуги извършваме и строителен надзор, както на собствените, така и на чужди проекти. Снабдени сме с всички необходими документи и специалисти за изпълняване на независим строителен контрол.

Активно участваме с препоръки и консултации при всички етапи до финализиране на даден обект. Това ни дава увереност и гаранция за качество на изпълнението и на вложените материали.

За нас е важно да обръщаме внимание на всички фази на строителния процес - от проектирането до довършителните работи и обзавеждането.

В строителната дейност, съчетаваме утвърдени традиции и модерни методи, съчетание с най-съвременните и качествени технологии и материали. Следваме духа на старите майстори, пречупен през въображението на съвремието.

Друг важен за нас подход, е комбиниране на инвеститорските цели и проектантските възгледи и безкомпромисно изпълнение.

Стремим се да се самоусъвършенстваме и да изградим визия на надежден партньор, на когото можете да се доверите. Постоянно инвестираме в квалификация и преквалификация на персонала. Водим се от желанието да се утвърдим, като едно от водещите имена на пазара.

Предлагаме на клиентите си строително-монтажни, довършителни и ремонтни дейности на съществуващи сгради.

При нови жилищни сгради, предлагаме предаване на жилищата „до ключ”, използвайки модерни технологии и иновации във външния и вътрешния дизайн. Това придава на всяка една сграда характерност и собствена уникалност!

При изграждане на жилищни сгради и комплекси от затворен тип, преди всичко, ние залагаме на качествено и луксозно изпълнение на всеки проект.

Основните правила, по които се ръководим са следните:


 • спазване на проектната документация;
 • възможно най-високо качество на работа;
 • спазване на изискванията на правилници и стандарти;
 • прилагане на съвременни технологии при изпълнение;
 • използване само и единствено на сертифицирани строителни материали;
 • спазване на договорените срокове;
 • висок професионализъм;
 • коректност.

На нас можете да се доверите, ако се нуждаете от:


 • проучване
 • комплексно проектиране
 • строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради
 • осъществяване на инфраструктурни проекти
 • цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради
 • гаранционно и извънгаранционно обслужване
 • промяна на предназначението на земи
 • проектни проучвания за застрояване
 • консултации за инвестиции в недвижими имоти
 • покупко-продажба на недвижими имоти

За да разширим сферата си на дейност, имаме създадена трайна връзка с партньорски фирми, в различни сектори на дейност. Тази основа се крепи на многобройните ни договори за съвместна дейност.

Към всеки клиент имаме индивидуален подход, като предлагаме алтернативни решения и методи, гарантиращи сигурност на инвестицията.

"МВН ГРУП" ООД е млада и динамична компания, това ни помага да сме гъвкави.

Нашата цел е да бъдем неразделна част от този динамично развиващ се сектор.

Кой разглежда сайта