ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

"МВН ГРУП" ООД е дружество, което се стреми да развива своята дейност в съответствие на изискванията и високите критерии за качество в областта на строителството.

Основните предмети на дейност на дружеството са:

- осъществяване на строителна дейност;
- предприемаческа и проучвателна дейност в строителството;
- консултантски услуги и посредничество;
- обследване на строителни обекти;
- изготвяне на технически паспорти;
- изготвяне на строително-технически експертизи.

Строителство
"МВН ГРУП" ООД проектира и строи жилищни, търговски, промишлени, административни и туристически сгради.
В стремежа си да затворим кръга на предлаганите услуги извършваме и строителен надзор, както на собствените, така и на чужди проекти.
Активно участваме с консултации при всички етапи до финализиране на даден обект. Това ни дава гаранция за качество на изпълнението и на вложените материали.
Проектиране
Предлагаме на клиентите си архитектурното проектиране на обекти на българския и международния пазар.
Ние сме коректен и надежден партньор, във всички области на проектирането, узаконяването и строителството.
В зависимост от нормативната уредба и инвестиционния проект, ще предложим най-ефективния начин за осъществяване и въвеждане в експлоатация.
Геодезия
Предлагаме комплексно обслужване в областта на геодезията. Можем да сме полезни, както на частни имоти, така и на големи инвеститори.
Стараем се да осигурим на клиентите си, геодезическо обслужване по най-нови стандарти.
Успехът в отношенията възложител-изпълнител, до голяма степен зависи от компетентността, лоялността и професионализма.

Кой разглежда сайта